Privacyverklaring

Privacyverklaring
Food Dispense is een handelsnaam van Flowshare B.V., Lonnekerbrugstraat 106-4, 7547 AL, Enschede, The Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die ontvangen wordt vanuit deze website en wanneer er gecorrespondeerd wordt onder de naam van Food Dispense zoals weergegeven in deze privacyverklaring. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij ontvangen en bewaren bij uw bezoek en activiteiten op onze websites:
https://www.fooddispense.nl
https://fooddispense.eu
https://www.fooddispense.de

Contactgegevens:
https://fooddispense.nl, +31 573 794500, E:info(at)fooddispense.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Food Dispense verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fooddispense.nl , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Food Dispense verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Food Dispense analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Food Dispense verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Food Dispense neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Food Dispense) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Food Dispense bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. U kunt aan Food Dispense het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom wij die gegevens verwerken. Verwerkt Food Dispense onjuiste of onvolledige gegevens, dan passen wij dit op uw verzoek aan. Ook kunt u een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Food Dispense gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien u het vermoeden hebt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u die verwerking ook laten beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Tot slot kunt u een gegeven toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief of een andere verwerking weer intrekken.

Hebt u het idee dat Food Dispense niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of hebt u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Per 25 mei 2018 kunt u ook een klacht indienen bij de AP.

Delen van persoonsgegevens met derden

Food Dispense verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Food Dispense blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Food Dispense gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Food Dispense gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Lees hierover meer in ons cookie statement.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fooddispense.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Food Dispense zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Food Dispense neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@fooddispense.nl

Vragen? Neem contact op!


Food Dispense maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren, voor sociale media en voor het tonen van relevante advertenties op andere websites.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdelijk door een internetpagina op je pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De volgende websites plaatsen cookies of soortgelijke technieken:
https://www.fooddispense.nl
https://fooddispense.eu
https://www.fooddispense.de

Hieronder lees je welke cookies wij gebruiken voorzien van hun functionaliteit.

Functionele cookies

Dankzij deze cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt. Denk aan het bewaren van producten in je winkelwagen of het onthouden van een login.

Analytische cookies

Food Dispense maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van de websites te onderzoeken om zo inzicht te verkrijgen in de wijze waarop en hoe vaak websites en pagina’s worden bezocht. Aan de hand van deze informatie kan Food Dispense aanpassingen en verbeteringen doorvoeren en zorgt Food Dispense ervoor dat de websites optimaal blijven werken. Food Dispense verwerkt anonieme statistieken over bezoeken aan de websites.

Google Analytics (30 dagen)

Google cookies

Food Dispense maakt voor o.a. marketing en functionele doeleinden gebruik van cookies van Google diensten (Google Maps, Youtube, +1, Google Remarketing, Google Translate, etc) (Google, Inc.). Deze plaatsen verschillende cookies op onze websites. Met behulp van deze cookies kunnen wij onze reclames op partnersites en sociale media tonen. Bezoekers die eerder interesse hebben getoond in onze producten of diensten kunnen aanbiedingen van Food Dispense te zien krijgen op andere websites.

Domeinnamen:
googleusercontent.com, google.es, google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com, googleadservices.com, youtube.com, youtube.es, ytimg.com, etc

Wil je liever geen cookies?

Cookies zijn eenvoudig te verwijderen via je browser. Houd er rekening mee dat de websites zonder cookies mogelijk niet optimaal werken. Hieronder vind je een lijst met de meest gebruikte browsers en een link naar meer uitleg over het verwijderen van cookies:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 en 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera
Enschede, december 2018

 

Cookies
Food Dispense uses cookies on its websites. We do this to analyse our websites and to have them function optimally, to improve our services, for social media and for showing relevant advertisements on other websites.

What are cookies?

Cookies are small text files that are placed by a website on your PC, tablet or mobile phone. The following websites place cookies or use similar techniques:

Home

Home


https://www.fooddispense.de

Below you can read which cookies we use with their functionality.

Functional cookies

Thanks to these cookies, you do not have to enter or download the same information each time you visit. Examples are storing products in your shopping cart or remembering a login.

Analytical cookies

Food Dispense uses Google Analytics to investigate the use of the websites in order to gain insight into the way in which and how often websites and pages are visited. Based on this information, Food Dispense can make adjustments and improvements, and Food Dispense ensures that the websites continue to function optimally. Food Dispense processes anonymous statistics about visits to the websites.

Google Analytics (30 days)

Google cookies

Food Dispense uses, for marketing and functional purposes, cookies from Google services (Google Maps, YouTube, +1, Google Remarketing, Google Translate etc) (Google, Inc.). These place different cookies on our websites. With the help of these cookies, we can show our advertisements on partner sites and social media. Visitors who have previously shown an interest in our products or services can see offers from Food Dispense on other websites.

Domain names:
googleusercontent.com, google.es, google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com, googleadservices.com, youtube.com, youtube.es, ytimg.com, etc

Do you prefer not to have cookies?

Cookies can easily be removed via your browser. Please note that the websites may not work optimally without cookies. Below is a list of the most commonly used browsers and a link to more information about the removal of cookies:

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 7 or 8
Internet Explorer 9
Safari
Opera

preloader